1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALMAK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak (továbbiakban csak "ÁSZF") a vevő és az Magazines s.r.o, cím: Jégého 14, 821 08 Bratislava, ID: 45405506, Nemzetközi adószám: SK2022973194, bankszámla száma: SK3283300000002401148187 (Fio) (továbbiakban „eladó”) eladó között létrejött üzleti kapcsolatot szabályozza, mely a (www.hennanavlasy.sk – továbbiakban "a webáruház") webáruházban történő vásárlás okán jött létre.  

1.2. A jelen ÁSZF-ben foglaltak szabályozzák a távolságban megkötött adásvételi szerződés kapcsán felmerülő jogokat és kötelezettségeket, vevő és eladó között. 

1.3. Az adásvételi szerződést megkötött szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a Szlovákia területén hatályos pt. 1964/40 számú törvény 588-612 § -ban leírtak kötelező érvényűek. 

1.4. Vevő alatt értendő, az a természetes vagy jogi személy, mely a www.hennanavlasy.sk webáruházon keresztül megrendelést adott le, melyet a webáruház rendszere befogadott. 

1.5. Elektronikus megrendelés alatt, a vevő adatait, a webáruházban megvásárolt termékek nevét és árát tartalmazó pontosan kitöltött adatlapot, vagy az eladó e-mail címére elküldött megrendelést értjük, amelyet az eladó befogadott és feldolgozott. 

2. MEGRENDELÉS

2.1. Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon az összes szükséges adat és információ valós és hiánytalan kitöltése.

2.2. Minden elektronikus úton beérkezett megrendelés adásvételi szerződés-tervezetnek minősül és kötelező érvényű.

2.3. Az adásvételi szerződés, mely alapján a termék eladásra kerül a vevő részére, akkor lép érvénybe, amikor az eladó a vevőnek visszaigazoló e-mailt küld a megrendelésről. A megrendelés egy részét vagy teljes egészét érintő visszaigazoló e-mail kötelező érvényű mindkét fél számára, amennyiben a visszaigazolás ideje alatt egyik fél sem sérti meg a szerződés létrejöttének feltételeit, úgy közöttük üzleti kapcsolat jön létre. 

2.4. Alapvető feltételnek minősül a megrendelés tartalmának pontos meghatározása (megrendelt áru megnevezése, darabszáma), a termék árának és a szállítás díjának pontos meghatározása, a szállítás módjának és a vételár térítésének pontos meghatározása, valamint a kiszállítás címének (beleértve a nevet is, ha az nem egyezik meg a megrendelő nevével) pontos meghatározása.

2.5. A szállítási cím pontos feltüntetéséért a vevő felel. Abban az esetben, ha sem az eladó, sem a posta, illetve egyéb szállító cég részéről nem történt hiba, a rossz címre történő kiszállítás, illetve a megrendelés visszaküldésével kapcsolatos plusz költségek a vevőt terhelik.   

3. A MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

3.1. Megrendelés törlése a vevő részéről

A vevőnek jogában áll törölni megrendelését bármiféle indok megadása nélkül egészen addig, amíg az eladó visszaigazoló e-mailt nem küld a megrendelés befogadásáról. A visszaigazoló e-mail kézhezvétele után, csak abban az esetben törölheti megrendelését, ha az eladó 15 napon belül nem küldi el részére a megrendelt árut. A visszaigazolt megrendelés törlése esetén a vevő köteles megtéríteni az eladónak az ezzel a tranzakcióval okozott kárt. Az eladó kártérítési jogát akkor érvényesíti a vevővel szemben, ha a vevő kérésére volt kénytelen beszerezni beszállító partnerétől a megrendelt árut, és ezzel kapcsolatban bizonyítottan többletköltsége merült fel.  A törlésből származó kártérítési díj az áru teljes vételárának legfeljebb 50%-a lehet.

3.2. Megrendelés törlése az eladó részéről

Az eladó fenntartja magának a jogot a teljes megrendelés vagy annak egy részének törlésére az alábbi esetekben:

- a terméket már nem gyártják, vagy a termék ára jelentős mértékben megnőtt. Amennyiben ez az eset bekövetkezik, az eladó azonnal kapcsolatba lép a vevővel, hogy megbeszéljék a további lépéseket. Amennyiben a vevő már kifizette a teljes vételárat, vagy annak egy részét, az általa befizetett összeget az eladó 10 napon belül visszautalja a vevő számlaszámára vagy elküldi címére.  

- előre fizetés esetén, ha utalási megbízással 7 napon belül nem téritették meg a teljes vételárat.  Abban az esetben, ha a megrendelt áru végkiárusítás keretén belül került kínálatra, de a vételárát a megrendeléstől számított 7 napon belül nem térítették meg, úgy az eladó jogában áll az ilyen terméket visszahelyezni kínálatába. 

4. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

4.1. Adásvételi szerződéstől való elállás a vevő részéről

A Szlovákia területén hatályos fogyasztóvédelemről szóló 2014/102 számú törvényi rendelet értelmében a vevőnek jogában áll az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállni az adásvételi szerződéstől. Amennyiben a vevő él ezen jogával úgy köteles betartani a jelen ÁSZF 4.2 és 4.3 pontjában leírtakat. 

4.2. A szerződéstől való elállás eljárási rendje

Tekintettel arra, hogy elállás esetén az adásvételi szerződés az alapjaitól válik érvénytelenné, a vevő és az eladó kölcsönösen kiegyenlítik egymás felé kötelezettségeiket. 

Amennyiben a vevő a jelen ÁSZF 4.1 bekezdésben leírt 14 napos határidőn belül eláll az adásvételi szerződéstől, úgy köteles eleget tenni a következő feltételeknek: 

* Írásban tájékoztatja az eladót elállási szándékáról, melyben pontosan feltünteti a megrendelt áru számlájának számát, a megrendelő pontos nevét és a bankszámla számát, vagy postai címét, ahova a befizetett vételár összegét várja az eladótól. 

* Amennyiben a vevő már átvette a megrendelt árut, úgy azt maradéktalanul visszaküldi a webáruház kapcsolatok menüpontjában feltüntetett címre. 

Az eladó az áru vételárát a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb, az idevonatkozó törvényi rendeletben meghatározottak alapján, a visszaküldött áru átvételéttől számított 15 napon belül visszautalja a vevő bankszámlájára. Ha a vevő bankkártyával fizette ki a megrendelést, az eladó a pénzt az ehhez a bankkártyához kapcsolódó bankszámlára utalja. 

- Amennyiben a vevő már kibontotta a terméket, a következő címre küldi azt vissza:   Magazines s.r.o., Jégého 14, 821 08 Bratislava.

- Amennyiben a vevő még nem bontotta ki a terméket, a következő címre küldi azt vissza: FHB Group (Magazines), Priemyselná 3, 900 21 Svätý Jur.

A termékek vételárán felül az eladó megtéríti a megrendelés kiszállításával kapcsolatos költséget, melyet a vevő előre megfizetett. A termék visszaszállításának díja a vevőt terheli. Utánvétes termékvisszaküldést nem áll módunkban elfogadni. 

4.3. A vevő köteles a megrendelt árut átvenni. Amennyiben a vevő úgy dönt, hogy él a szerződéstől való elállási jogával, úgy az áru átvételét követően a 4.2. pontban meghatározott feltételek betartása mellett visszaküldi az árut az eladónak. Abban az esetben, ha a vevő nem veszi át a megrendelését és az visszakerül az eladóhoz, az eladó fenntartja azon jogát, hogy a jelen ÁSZF 12. pontja értelmében minden többletköltséget és szerződéses kötbért számlázzon ki a vevőnek.  

5. ÁRSZABÁS 

5.1. Az eladásra kínált termékek mellett feltüntetett ár, a hatályos törvényi szabályozás értelmében, a termék teljes vételárát jelenti. 

5.2. A csomagolás és a kiszállítás díja a Szállítási feltételek és díjszabás menüpontban olvasható. 

5.3. Az eladó fenntartja jogát arra, hogy az elektronikus termékkatalógusban hibásan feltüntetett árakat a megrendelésben szereplő összes terméknél egyoldalúan módosítsa. Erről a tényről az eladó értesíti a vevőt a megrendelést visszaigazoló e-mail elküldése előtt. 

6. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

6.1. Online, a STRIPE fizetési portálon keresztül VISA/Mastercard bankkártyával, vagy banki átutalással.  

6.2. Utánvéttel a megrendelés átvételekor a postán, a futárszolgálat munkatársának, vagy a Packeta csomagpontján, amennyiben erre lehetőség van.  

6.3. Ellenőrzött nagykereskedelmi partner esetén 14 napos fizetési határidővel, az eladó által kibocsájtott számla alapján. 

6.4. Amennyiben a kiszállított megrendelés ellenértékét a vevő nem téríti meg, úgy az eladónak jogában áll megtagadni a további megrendelések teljesítését mindaddig, amíg a vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének. 

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

7.1. A teljesítés tárgyát képező szállítmányok (megrendelt áruk) a termékek elérhetőségétől és az eladó működési lehetőségeitől függően a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a visszaigazolástól számított egy munkanapon belül átadásra kerülnek a kiszállítást végző partner munkatársának. Visszaigazolás alatt az olyan kései visszaigazolás is értendő, mely a vevő megrendelés módosítása okán keletkezik. Amennyiben az eladó 1 munkanapon belül nem tudja teljesíteni a megrendelést, úgy erről a tényről tájékoztatja a vevőt. A 18:00 óra után beküldött megrendelések, a következő munkanapon beérkezett megrendelésnek tekintendők.  

7.2. Két egymást követő megrendelés esetén az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a második megrendelést, csak az előző megrendelés vételárának megfizetése után teljesítse, illetve érvényesíti azon jogát, hogy a megrendeléseket összevonja, amennyiben az eladó az első megrendelés termékeit még nem adta át partnerének kiszállításra. 

7.3. Minden vevő e-mailben értesül a kiszállítás részleteiről.  

7.4. A megrendeléseket a Szlovák posta vagy a csomagküldő szolgálat kézbesíti a vevő választása alapján az általa megadott címre, vagy egy Packeta csomagpont címére. 

7.5. A megrendelés átvételét és vételárának megtérítését követően a termék feletti tulajdonjog átszáll a vevőre.

7.6. Áruszállítás az Európai Unió tagállamainak területére, illetve más országokba, a vevő és eladó között előzetesen létrejött kölcsönös írásbeli megállapodás alapján történik, mely megállapodásnak tartalmaznia kell a szállítás díját, a csomagolás díját és egyéb a szállítással és a megrendeléssel kapcsolatos fontos részletet. 

7.7. A szerződő felek között létrejött kölcsönös megállapodás alapján az eladó hiányosan is teljesítheti a megrendelést, ha megrendelt termék hosszabb ideig nem érhető el. Ahogy a megrendelt termék újfent elérhető lesz, az eladó haladéktalanul teljesíti a megrendelés hiányos részét. 

8. SZÁMLÁZÁS

8.1. Az eladó a számlát, a megrendelés beérkezését követően azonnal megküldi a megrendelésben megadott e-mail címre, még abban az esetben is, ha a vételár teljesítése fizetési portálon keresztül történt meg. 

9. REKLAMÁCIÓ

9.1. Reklamációs eljárás alá vonhatóak azok a termékek, melyeket az eladótól vásároltak meg és amelyre a garanciális idő lejárata előtt nyújtottak be reklamációs igényt.  

9.2. Jelen ÁSZF 2.3 pontjában foglaltak alapján visszaigazolt minden megrendeléshez tartozó számla (díjbekérő dokumentum) egyben garancialevél is.

10. ÁRUVISSZAKÜLDÉS

10.1. A megrendelés kiszállításakor, illetve annak átvételekor a vevő köteles a kézhez kapott termékeket megvizsgálni és ellenőrizni: 

- hogy az általa megrendelt terméket kapta -e meg,

- hogy a kézhez kapott termék állapota ugyanolyan-e, mint az a kínálatban szerepelt, van-e szemmel látható hibája,

- megfelelő-e az illata, vagy az árnyalata.

10.2. A vevő a fent leírt lépések betartása mellett visszaküldheti a megrendelt termékeket a következő címre: 

EXPANDECO – HENNANAVLASY, FLK - Magyar Posta - Sikátorpuszta Hrsz.: 5453/18, Fót 2151

11. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, GARANCIA

11.1. Az eladó felhívja a vevő figyelmét arra a tényre, hogy a www.hennanavlasy.sk weboldalon feltüntetett információk részben harmadik féltől származnak, az oldalon előfordulhat téves állítás, melyet előzetes figyelmeztetés nélkül az eladó bármikor módosíthat. 

11.2. Az eladó a weboldalán feltüntetett termékek és szolgáltatások leírását bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, és nem garantálja azok tartalmának lényegi pontosságát.

11.3. Az eladó nem vállal felelősséget a másik félt ért közvetett, közvetlen vagy rendkívüli károkért, melyeket a weboldalán szereplő információk értelmezéséből erednek. 

12. SZERZŐDÉSES KÖTBÉR

12.1 A távolságban megkötött adásvételi szerződés kapcsán, a szlovákiai jogrendszer fogyasztóvédelmi törvényének 2014/120 számú rendelete értelmében a vevőnek joga van elállni a szerződéstől a vásárlástól számított 14 napon belül. Az a megrendelés, melyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján nem töröltek, illetve a hatályos törvények értelmében kötelező érvényű adásvételnek minősül, a Szlovákia területén jogerős Ptk.1964/40 törvényrendelet 588§-a értelmében a vevő köteles átvenni. Amennyiben a vevő nem veszi át a kiszállított megrendelést, úgy részére 1 200,- HUF kötbér kerül kiszámlázásra, mely fedezet az eladónak okozott károkért és az át nem vett megrendeléshez kapcsolódó adminisztrációs díjért.  Abban az esetben, ha a kiszállítás összege meghaladja a fent említett összeget, úgy a valóságnak megfelelő összeg kerül kötbérként kiszámlázásra. 

12.2 A vevő a megrendelés visszaigazolásával megerősíti vásárlási szándékát, és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A vevőnek tehát saját érdeke, hogy informálódjon megrendelése ügyintézésének menetéről, legfőképpen akkor, ha a megrendelés leadásától számított 3-4 napon belül nem kapott értesítést a szállítás várható dátumáról. A megrendelés átvételének hiányára magyarázataként az érdektelenséget, mint kiváltó okot, nem áll módunkban elfogadni. 

12.3 Az esetlegesen felmerülő szerződéses kötbér megfizetéséhez szükséges információkat e-mailben küldi meg az eladó a vevő részére.  

13. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

13.1. A weboldal üzemeltetője maradéktalanul betartja a személyes adatok információs rendszerekben való biztonságos tárolására vonatkozó 2002/428 számú törvényrendeletben foglaltakat. Cégünk tiszteletben tartja az Ön magánéletét. Azonban ahhoz, hogy minőségi szolgáltatást nyújthassunk Önnek, szükségünk van néhány személyes adatára. Az Ön által megadott adatokat maradéktalanul megvédjük a jogtalan felhasználóktól, továbbá garantáljuk, hogy azokat harmadik félnek nem adjuk át.

13.2. Weboldalunkon történő böngészéssel az érdeklődő elfogadja, hogy a fent említett szabályok betartása mellett, vásárlási szokásairól adatokat gyűjtünk és tárolunk rendszerünkben.  

13.3. A www.hennanavlasy.sk weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy amennyiben ismeretlen tettes támadást eszközöl szervere ellen, az adatok védelmére vonatkozó garanciája önhibáján kívül érvényét veszti. Kizárólag ilyen esetben nem érvényesek a fent említett adatvédelmi szabályok.